Personal 680x325

Distansledarskap med IFS


IFS är ett globalt företag med en distribuerad verksamhet världen över. Utvecklingen av nya produktversioner o
ch supporten av existerande sker i multinationella projekt- och arbetsgrupper. Majoriteten av IFSs chefer har medarbetare på andra orter och/eller i andra länder vilket förutsätter goda kunskaper i att leda på distans. För IFS är distansledarskap en stor del av det dagliga arbetet och man har under många år arbetat aktivt med detta område. Ardida har pratat närmare om distansledarskap med Roger Arnroth som är HR Direktör på IFS. 


Vilka är framgångsfaktorerna för att skapa en välfungerande distribuerad organisation?

Roger: Till att börja med så pratar vi aldrig om vår distribuerade del av verksamheten som en offshoring utan ser det som en helt integrerad del av vår verksamhet. Oavsett var man arbetar så är man en del utav en arbetsgrupp eller projektgrupp som delar samma chef och informationsflöden.

Roger-Arnroth-3-webVi  arbetar aktivt med inkludering och att alla ska förstå de positiva effekterna av mångfald. Vår kultur kännetecknas sedan lång tid tillbaka av öppenhet och välkomnande av såväl kollegor och kunder som andra samarbetspartners. Det gör att vi är vana vid att dela med oss och att möta andra med respekt. Allt detta tillsammans med en hög professionalism är grunden till vår värdegrund.

De senaste åren har vi valt att successivt öka insatserna inom områden som distansledarskap och mångfald/inkludering, bland annat tillsammans med Ardida. Det har passat oss väldigt bra som en utveckling av redan erfarna distansledare. Utbildningstillfällena skapar en plattform för möten bland redan erfarna distansledare. Utbildningens upplägg inspirerar till reflektion, utbyte av erfarenheter och diskussion som man i sin vardag som ledare kan ha svårt att få till.

En av utmaningarna för organisationer som verkar på distans är kommunikationen. Vad anser du viktigast för effektiv kommunikation?

Roger: Vi är måna om att våra chefer och ledare har förståelse för fördelarna med att ha distribuerad verksamhet. Vi strävar efter att varje ledare är en företrädare och ambassadör för vår verksamhetsform. Det är viktigt att hålla vår kultur och våra värderingar levande genom våra chefer och medarbetare och att alla ska trivas med vårt arbetssätt. Det bidrar förhoppningsvis till att man blir mer intresserad av att vidmakthålla en öppen företagskultur och vill använda alla informationskanaler. Annars hade kommunikationen aldrig fungerat.

Effektiv kommunikation kräver också att vi har ledare som är intresserade av gruppens och den enskilda individens behov och prestation. För att stimulera det behövs mänskliga möten och vi strävar efter att resor sker minst två gånger om året då personalen är placerad i ett annat land. Utöver dessa fysiska möten ser vi till att använda den teknik som faktiskt finns på marknaden idag som möjliggör digitala och virtuella möten av god kvalitet.

Vi möjliggör även för medarbetare att kunna kan resa och därmed att arbetsgrupper får tillfälle att träffas och integrera med varandra. Jag vill poängtera att det handlar inte enbart om att ledaren ska ha utbildning i distansledarskap. Vi strävar efter att varje medarbetare också ska ha bra verktyg för att prestera även om man har sin närmaste chef på distans. Det är lika viktigt att det fungerar åt båda hållen.


OM IFS.

IFS är en ledande global leverantör av affärssystem som hjälper företag att bli mer flexibla. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder IFS ett flexibelt, helintegrerat affärssystem samt lösningar för underhåll och service. IFS grundades 1983 och har idag med cirka 2 800 anställda. Produktutvecklingen sköts av medarbetare främst i Sverige och Sri Lanka och vår konsultverksamhet är fördelad över sex områden: Nordeuropa, Västeuropa, Centraleuropa, Östeuropa, Amerika samt Afrika, Asien och Stillahavsområdet.


IFS har anlitat Ardida för att utbildat alla chefer på IFS i Ledarskap på Distans under 2015-2016. Kurserna har genomförts både i Sverige och på Sri Lanka. Ardida hjälper oss att skapa en blandning av nya lärdomar, de senaste rönen och ett rum av erfarna ledarare. Det skapar en god grund för oss att utveckla vårt ledarskap.

Här kan du läsa med om Ardidas utbildning att leda på distans.

Vid intresse kontakta Karin Ahlström, karin@ardida.se Mobil: 0709-266 299