Ledarutveckling med Personlig Coach


Personlig utveckling

Maria Lennman ledarskap

Maria Lennman, VD, Hillmar AB har gått Ardidas individuella ledarskapsprogram 2014/15.

Jag har fått utrymme att analysera både mig själv och min insats och jag har också fått lära mig att tänka i andra banor. Trots att jag har varit chef i många år så upplever jag att det är kul och givande att få modeller som jag kan plocka ner min kompetens i. Jag får bekräftat vad som redan fungerar bra och vad jag behöver jobba med. Det är också väldigt givande att ingå i ett nätverk med andra chefer från helt andra branscher.

Coachingen är ett bra komplement till utbildningen. Vi fokuserar på det som är relevant för mig att jobba med och jag har fått hjälp med att komma framåt och skapa förändring. Karin Ahlström är en föreläsare med mycket energi och erfarenhet. Jag uppskattar också att hon är tuff och verkligen vågar utmana gruppen.”


Utveckling i ledningsgrupp

IngeborgIngegerd Simonsson, VD på Hercules, har gått Ardidas Ledningsgruppsutveckling 2012/13, tillsammans med sin ledningsgrupp.

“Jag tycker om programmets kompakta format. Kurstillfällena är relativt få men tack vare kombinationen teori och personlig coaching får du ut så mycket mer. De två områdena berikar varandra och ger nya insikter och lärdomar. I ledningsgruppen har vi idag en större förståelse för varandras olikheter vilket ger ett bättre samarbete och beslutstagande. Jag kan varmt rekommendera detta ledarskapsprogram!”


Ledarskap på distans

Roger ArnrothRoger Arnroth, HR Director på IFS. Ardida har att utbildat chefer på IFS i Ledarskap på Distans under 2015-2016. Kurserna har genomförts både i Sverige och på Sri Lanka

“Ardidas ledarskapsprogram har passat oss väldigt bra som en utveckling utav erfarna ledare på distans. Utbildningstillfällena skapar en plattform för möten bland redan erfarna distansledare. Utbildningens upplägg inspirerar till reflektion, utbyte av erfarenheter och diskussion som man i sin vardag som ledare kan ha svårt att få till.”