Qraftsamling intro

Qraftsamling startar igen!

Energiföretagen i Sverige har bestämt sig för att fortsätta sin satsning för ökad jämställdhet och Ardida har fått fortsatt förtroende att driva programmet.


Qraftsamling är ett årslångt program för att stödja företag i energibranschen som vill arbeta systematiskt för jämställdhet. Ett gyllene tillfälle att konkretisera de egna ambitionerna för jämställdhet, få verktyg för detta och inspireras av hur andra företag arbetar. 20-25 energiföretag kommer att delta i det andra årets program. Målet med Qraftsamling är att öka andelen kvinnliga chefer i energibranschen, men det är även ett kraftfullt ledarutvecklingsprogram för erfarna kvinnliga chefer.

Skärmavbild 2016-04-01 kl. 08.20.51

Energibranschen står inför en stor utmaning av kompetensutveckling. Branschen behöver under en treårsperiod 2 600 nya tekniker och ingenjörer. Skolsystemet matchar ingalunda det behovet. Vi måste på olika sätt skapa flera vägar in i branschen. För att vara en attraktiv arbetsgivare krävs det både att vi intresserar duktiga yngre att våga satsa på teknisk utbildning. Men vi måste också öka kvinnoandelen på chefsnivå och få igång en förändringsprocess som engagerar, sa Pernilla Winnhed vd på Energiföretagen Sverige.


 

Karin Ahlström, Ardida, leder Qraftsamling – hon säger:

Skärmavbild 2016-04-01 kl. 08.21.34

– Den här typen av förändringar tar tid. Det är viktigt att engagerade företag sätter upp ett tydligt mål före starten. Jag är glad att 15 företag ställt upp och vill jobba med de här frågorna mer strukturerat. Jag är också glad över att vi fått så tunga kvinnliga chefer som adepter i programmet. Det handlar både om att visa att det finns engagerade och målmedvetna företag, och samtidigt att det redan finns coola kvinnor med coola ledarjobb! Det kommer att inspirera andra talanger att söka sig till branschen.


Röster ifrån introduktionen:

Torbjörn Tärnhuvud, vd för Sydkraft Hydropower, säger:

– Uppstartsseminariet för Qraftsamling var tankeväckande och inspirerande. Vi har mycket att göra i branschen när det gäller mångfald, och då är naturligtvis fler kvinnliga chefer en viktig del. Det känns både uppfordrande och lite hedrande att få vara mentor. Jag hoppas kunna dela med mig av mina erfarenheter, men de är ju just mina och behöver inte vara en sanning för alla andra. Dessutom ser jag fram mot att lyssna på och lära av min adept, som har ett helt annat perspektiv än jag själv.

Adepten Anne Jerresand Pekula, chef för anläggningsförvaltning på Vattenfall Eldistribution:

– Mina förväntningar är att fortsätta utveckla mitt ledarskap genom ledarutvecklingsprogrammet och specifikt genom förmånen att ha tillgång till en Mentor under ett års tid. Vidare har redan de två första dagarna i programmet väckt många funderingar och tankar kring hur vi kan synliggöra alla ”coola kvinnor med coola jobb”.

Malin Stridh, enhetschef för press och kommunikation på Svenska Kraftnät, pekar på vikten av att synliggöra kvinnor i elbranschen i syfte att förbättra jämställdheten och att attrahera fler kvinnor till vår bransch:

– Jag hoppas att Qraftsamling kan hjälpa vår verksamhet och bransch i rätt riktning. Från ett personligt perspektiv förväntar jag mig att få lära känna 19 chefer i olika företag i elbranschen – ett fantastiskt nätverk!

Skärmavbild 2016-04-01 kl. 08.21.21

Läs mer: om programmet på Qraftsamlings hemsida

Ardida har förmånen att driva Qraftsamling tillsammans med Energiföretagen Sverige.