hand-ritar-stege


Mötet mellan människor är den effektivaste vägen till utveckling. Genom att erbjuda mentorprogram och möten mellan människor tar du vara på den viktigaste resursen du har – medarbetarna.

Ett mentorprogram brukar dessutom ge lika mycket till mentorn som till adepten. Ardida erbjuder en struktur kring mentorsrelationen, vi introducerar mentorer och adepter till programmet och jobbar med föreläsningar på teman som är viktiga för att deltagarna ska få ut så mycket som möjligt av sina personliga samtal.


Skärmavbild 2015-10-12 kl. 10.18.39

Ardida driver Womentor på uppdrag av IT- och Telekomföretagen inom Almega sedan 2006. Över 300 kvinnliga chefer har gått programmet. Engagerade företag 2018 är CGI, Microsoft, Telia och 15 andra.

Läs mer på www.womentor.se.


qraftsamling-toppbild-568

Ardida driver Qraftsamling på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Qraftsamling är ett verktyg för att stödja företag i energibranschen som vill arbeta systematiskt för jämställdhet.

Läs mer på Qraftsamlings hemsida.


m-skylt

Ardida har haft förmånen att arbeta med många organisationers interna mentorprogram. Exempel på sådana är Sweco, HP, Sveaskog, NCC, Industrifonden, ÅF, Capgemini och IFS.

Läs mer om Ardidas mentorprogram på NCC och tankar från en traniee och mentor här.