hand-ritar-stege

Framgångsrika ledare är medvetna om sina styrkor och utvecklar sig ständigt. Våra ledarprogram ger inspiration, kunskap och konkreta verktyg för den som vill skapa resultat genom andra. Ardidas program erbjuds både som företagsinterna och öppna. Ditt behov styr vår lösning!


Ledarutveckling med Personlig Coach

Ledare har i allmänhet en sak gemensamt – brist på tid. Ändå är det nödvändigt att ge det egna ledarskapet tid för utveckling. Ledarskapsutbildning i kombination med individuell coaching är ett effektivt sätt att främja utveckling av både det personliga och professionella ledarskapet.

Coach 200xProgrammet löper över 6 månader och kombinerar ledarutbildning med individuell coachning.

En grupp chefer träffas tillsammans en halv dag i månaden för en workshop på olika ledarskapsteman. Varje tema är baserat på modern forskning och deltagarna involveras genom diskussioner, övningar och tester. Mellan varje utbildningstillfälle får var och en i gruppen träffa en professionell coach i syfte att fokuserar på den egna situationen och de egna målen.

 

Programmets teman:

 • Framgångsrikt ledarskap
 • Teamutveckling
 • Att leva och leda i förändring
 • Motivation och drivkrafter
 • Konflikthantering
 • Effektiv kommunikation

Ardidas öppna program vänder sig till dig som vill gå själv eller med en kollega. Deltagarna i gruppen består av chefer och projektledare från olika organisationer och ger möjlighet till nätverkande och erfarenhetsutbyte över företagsgränserna. För er som är intresserade av en företagsintern lösning är en plats på en öppen kurs ett bra sätt att först testa konceptet i liten skala.

Nästa Start:

22 maj 2015


Maria Lennman ledarskap

Maria Lennman, VD, Hillmar AB, deltar i Ardidas pågående öppna program.

Jag har fått utrymme att analysera både mig själv och min insats och jag har också fått lära mig att tänka i andra banor. Trots att jag har varit chef i många år så upplever jag att det är kul och givande att få modeller som jag kan plocka ner min kompetens i. Jag får bekräftat vad som redan fungerar bra och vad jag behöver jobba med. Det är också väldigt givande att ingå i ett nätverk med andra chefer från helt andra branscher.

Coachingen är ett bra komplement till utbildningen. Vi fokuserar på det som är relevant för mig att jobba med och jag har fått hjälp med att komma framåt och skapa förändring. Karin Stephansson är en föreläsare med mycket energi och erfarenhet. Jag uppskattar också att hon är tuff och verkligen vågar utmana gruppen.”

Ardidas programinnehåll specialanpassas till den egna gruppens behov. Ett mycket uppskattat upplägg som bidrar till ett effektivare team samt förstärker varje individs eget ledarskap. Efter programmet ökar ansvarskänslan för gruppen som helhet samtidigt som var och en har förstärkt sitt eget ledarskap. Resultatet blir ett effektivare arbetsteam.


IngeborgIngegerd Simonsson, VD på Hercules, har gått Ardidas Ledningsgruppsutveckling 2012/13, tillsammans med sin ledningsgrupp.

“Jag tycker om programmets kompakta format. Kurstillfällena är relativt få men tack vare kombinationen teori och personlig coaching får du ut så mycket mer. De två områdena berikar varandra och ger nya insikter och lärdomar. I ledningsgruppen har vi idag en större förståelse för varandras olikheter vilket ger ett bättre samarbete och beslutstagande. Jag kan varmt rekommendera detta ledarskapsprogram!”

För mer information och anmälan,Liten Caroline
välkommen att kontakta Caroline Järbratt:

Telefon: 0734–40 50 80
Mail: caroline@ardida.se

Ledarskap på distans

Att leda medarbetare som befinner sig på distans och som självständigt ska fatta beslut kräver tydlighet och tillit. Ardida erbjuder ett utmanande program för varje ledare som har avståndet som arbetsområde.

Distans 200xAtt leda på distans innebär en mängd utmaningar som många chefsutbildningar tidigare inte tagit hänsyn till. Åtskilliga chefer berättar att de kunskaper de har om hur ledarskap ska utövas inte fungerar när medarbetarna arbetar på distans.

Ardidas program löper över 2 heldagar fördelade med ca 1 månads mellanrum och kombinerar teori med case-övningar där dina och ditt företags förutsättningar och mål är det du jobbar med. Programmet ger dig verktyg för att hantera och se möjligheterna med ett ledarskap på distans.

Programmets teman:

 • Framgångsfaktorer för ledarskap på distans
 • Styrkan och möjligheterna med distanssamarbete
 • Effektiv kommunikation
 • Teknikens möjligheter och fallgropar
 • Verktyg för att utveckla individer utan daglig kontakt
 • Kultur och kulturmöten
 • Virtuella team

Ardidas öppna program vänder sig till dig som vill gå själv eller med en kollega. Programmet riktar sig enbart till chefer och projektledare på distans, vilket innebär att du kommer att ingå i ett nätverk av erfarna och kvalificerade deltagare från olika organisationer. För er som är intresserade av en företagsintern lösning är en plats på en öppen kurs ett bra sätt att först testa konceptet i liten skala.

Nästa Start:

28 maj 2015

Ardidas programinnehåll specialanpassas till den egna gruppens/företagets behov. Programmet ger er verktyg för att hantera och se möjligheterna med ett ledarskap på distans och diskussioner och teman anpassas till verksamhetens egna utmaningar.

För mer information och anmälan, Liten Caroline
välkommen att kontakta Caroline Järbratt:

Telefon: 0734–40 50 80
Mail: caroline@ardida.se

Teamutveckling

Teamutveckling 200xArdida erbjuder föreläsningar i syfte att utveckla gruppens samarbete för ökad gemensam framgång.

Respektive tema utförs antingen som hel- eller halvdagsmodul. Varje föreläsning fokuserar på ett tema baserat på modern forskning. Deltagarna involveras genom diskussioner, övningar och test.

 

Moduler:

 • Medvetenhet – vägen till framgång!
 • Framgångsrika team
 • Att leva och leda i förändring
 • Motivation och drivkrafter
 • Konflikthantering
 • Effektiv kommunikation
 • Retorik – Konsten att övertyga
 • Kultur och kulturmöten
 • Förhandlingsteknik

För mer information och anmälan, Liten Caroline
välkommen att kontakta Caroline Järbratt:

Telefon: 0734–40 50 80
Mail: caroline@ardida.se