byggbranch

Just nu på Ardida – Mentorprogram som en del av NCC:s tranieeprogram

Ardida driver för fjärde året mentorprogram som en del av NCC:s tranieeprogram.

Ardidas mentorprogram är en förlängning av NCC:S tranieeprogram för att förankra deltagarnas första år och skapa en långsiktig relation mellan traniee och företaget. Ardida erbjuder en struktur kring mentorsrelationen, introducerar traniees och mentorer till programmet och jobbar med föreläsningar på teman som är viktiga för att deltagarna ska få ut så mycket som möjligt av sina personliga samtal.

Vi på Ardida är mycket glada över att fortsätta med ett nytt mentorprogram på NCC!


Therése Edén, Entreprenadingejör, NCC Construction Sverige AB, deltog som traniee i det nyligen avslutade programmet:

Therese Eden liten”Min roll som adept har inneburit den fantastiska möjligheten i att få bolla mina tankar och utmaningar kring jobbet med en person som varken är min chef eller nära kollega. Att få en stöd och förståelse från en person som är mer erfaren än jag och förstår min yrkesroll hjälpte mig att tänka klart och se på olika scenarion med andra ögon. Jag upplever att jag har hittat mig själv och funnit en trygghet i att våga lyssna mer till mina egna tankar om vad jag vill med framtiden.

De gemensamma träffarna var bra komponerade och erbjöd bra tips och verktyg för hur man som mentor-adept-par kan tänka och lägga upp sin relation. Med det som stöd fick jag och min mentor sedan själva ta ansvar kring vad vi ville fokusera på i vår dialog. Den friheten, med bra verktyg och råd som stöd, upplevde jag som ett stort plus i programmet.”

Catharina Jogården, Projektledare Nya Arbetssätt, NCC AB, deltog som mentor i det nyligen avslutade programmet:

Catharina Jogården“De gemensamma träffarna gav oss en bra plattform för vad mentorskap är, vad som ingår i mentor- och adeptrollen och vilka fallgropar man kan stöta på under relationens gång. Att ha haft ett ramverk som det i ryggen har varit ett bra stöd i min och min adepts dialog. 

Min roll som mentor i programmet har gett mig fler insikter kring hur det är att vara ny i arbetslivet idag och hur yngre generationer tänker. Insikter som egentligen alla borde ha förmånen att få för att kunna utveckla sig och sin organisation på ett framgångsrikt sätt framöver. 

Jag har uppskattat möjligheten i att få utbyta erfarenheter i en relation som denna och även jag som mentor har fått reflektera över mig själv och min egen person.Det har också varit stärkande att kunna prata med andra mentorer och utbyta erfarenheter.” 


Traniee på NCC:

NCC:s traineeprogram är 18 månader långt och  anpassas efter NCC:s framtida rekryteringsbehov och utifrån din kompetens, dina erfarenheter och intresseområden. I NCC:s tranieeprogram har du chansen att utveckla en bred kunskap om verksamheten, möjliga yrkesval och utvecklingsvägar inom NCC och samtidigt skapa en bra grund att stå på inför framtiden.

Traineeprogrammet varvar praktik med teori. Du får bekanta dig med, och arbeta på, flera olika arbetsplatser och möta olika yrkesgrupper. I teoriblocken stärks din kompetens inom områden som juridik, arbetsmiljö, verksamhetsstyrning samt individ- och grupputveckling.

Läs mer på NCC:s hemsida här