Personal 680x325

Aktuellt: Nya rön om ledarutveckling

Den första december bjöd Ardida in till ett frukostseminarium på temat Ledarskapsutveckling. 60 ledare ifrån olika företag och branscher tog del av  de senaste forskningsrönen inom området och delade engagerat och generöst med dig av sina erfarenheter som ledare.

Idag är behovet av ledarskapsutveckling större än någonsin. Vi lever i en tid med en förändringstakt som inte skådats sedan den industriella revolutionen. Det gör att alla organisationer måste anpassa sina strategier och arbetssätt till att bli mer snabbfotade. Ledarskapet är avgörande för om man kommer att lyckas.

 

image2
Om man vill bli riktigt framgångsrik inom ett område, oavsett om det gäller inom idrott, musik, schack, journalistik, beslutsfattande eller något helt annat, måste man ha ett grundläggande anlag eller begåvning för detta. Utöver det är det mängden träning som avgör. Det visar Michael Phelps, den mest framgångsrika olympiska simmaren genom tiderna med sina 23 olympiska guldmedaljer. Han har en kropp som är skapad för simning. Han har korta ben, lång överkropp, stora händer, stora fötter och väldigt långa tår. Det är hans anlag. Men framförallt har han tränat mer än någon annan. När han var nio fick han diagnosen ADHD och efter det lät hans mamma och hans tränare honom koncentrera sig på det han mest av allt ville göra – simma. Det har lönat sig.

“Övning ger färdighet!”

Normalt tar det minst 10 år att nå en expertnivå. Det gäller även för ledare. Ytterst få kommer visserligen att leda någon större samhällsförändring eller skapa riktigt stora företagsframgångar. Men väldigt många blir hyfsat och till och med mycket bra ledare. Det som krävs är motivation att lära nytt och en vilja att ständigt förändra sina beteenden att bli mer ändamålsenliga.

image1

Vad är det då ledare kontinuerligt måste utveckla och på vilket sätt går man tillväga? Ja, konstigt nog har det forskats ganska lite om det, trots den gedigna mängd studier som finns om ledarskap i övrigt. En av förklaringarna är att ett stort fokus legat på betydelsen av ledares personlighet och att man utgått från att denna är relativt stabil över tid. Därmed har relevansen för att studera utveckling varit förhållandevis liten. På senare år har tack och lov forskningen om ledarskapsutveckling ökat. Det ger förbättrade förutsättningar för organisationer som medvetet och systematiskt vill utveckla ledarskapet.

Så vad kan vi lära oss?

Utveckling sker på flera nivåer: kognitivt, mellanmänskligt, affärsmässigt och strategiskt. Främst sker det genom det vardagliga lärandet. För att erfarenheterna ska leda till förändrade beteenden är utvärdering, stöd och möjlighet att träna viktigt. Utvecklingen kan accelereras genom utmanande ledaruppdrag eller konkreta projektarbeten, mentorskap och utbildning.


Effektiva utvecklingsprogram kräver: 

  • Att det existerar en tydlig länk till organisationens strategier och mål.
  • Att ledarskapsutvecklingen är anpassad till de förutsättningar som den aktuella organisationen har, men även till olika chefsnivåer och enskilda individers utvecklingsbehov.
  • Att ledare ges tillfälle till reflektion och får stanna upp, tänka och formulera sig för att få förstärkning av sådant som fungerar och kunna förändra det som behövs.
  • Att ledare ges goda möjligheter till samtal med andra samt konkret, trovärdig, aktuell, och konstruktiv feedback.
  • Att innehåll och uppgifter man arbetar med under olika utbildningar
    fokuserar på verkliga utmaningar från deltagarnas vardagsarbete och att detta blandas med återkoppling och teori.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!


Vill du få inbjudan till nästa seminarium? Registrera dig på Ardidas hemsida här