Womentor-10-ar

​Womentor 10 år firas av hundra IT-tjejer

De är Business Managers, Regionchefer, Direktörer, Group leaders, Heads of…, etc. etc. i organisationer som Fujitsu,Telia, Microsoft, IP Only, Sogeti, Tieto, Tre och ÅF. De är kvinnor i ledande positioner med stort inflytande i en bransch som brottas med en låg andel kvinnor på alla positioner och en ännu lägre andel kvinnor på chefsposition.

Sedan 2006 har 313 adepter, lika många mentorer och 53 företag medverkat i det årslånga förändrings- och ledarskapsprogrammet Womentor. Många av företagen återkommer som deltagare år efter år. I förra veckan så samlades hundra av dem i Stockholm för att fira att Womentor-programmet som de alla någon gång varit adepter i fyller 10 år. Tillsammans med Nour el Rafai som var kvällens värd så blev det en oförglömlig kväll i gemenskapens anda.

Fil 2016-09-22 09 33 41


2006 fick PTS regeringens uppdrag att genomföra ledarskaps- och mentorprogrammet Womentor som ett pilotprojekt, i syfte att öka antalet kvinnliga chefer i IT- och telekomsektorn. Womentor ägs och drivs sedan 2008 av IT&Telekomföretagen. Programmet består av två parallella delar som tillsammans ger de deltagande företagen stöd att arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnor på chefsposition: mentorprogrammet för kvinnor på ledande positioner, och förändringsprogrammet med fokus på kvinnor som kompetens och resurs i arbetet med ledarförsörjning. Programmet genomförs i syfte att lyfta fram förebilder och stödja företag i IT- och telekombranschen som vill arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnliga chefer.

Allt om programmet här